Home


Stichting Katilim is opgericht in 2007. De doelstelling van de stichting is het bevorderen van participatie, emancipatie en onderwijs voor allochtonen en verder het verrichten van alle handelingen die daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. De stichting doet dit door het geven van adviezen, cursussen en voorlichting. Daarnaast ontwikkelt de stichting projecten op de genoemde gebieden en initieert en begeleidt deze. Voorts wil de stichting de ontwikkelingen op die terreinen onderzoeken om daarmee haar bijdrage te leveren aan de participatie, emancipatie en onderwijs voor allochtone Nederlanders. Specifieke doelgroepen daarbinnen zoals vrouwen en LHBTI'ers, vormen daarbij een belangrijk focuspunt.

 

De naam van de stichting is gekozen omdat Katilim in het Turks betekent participeren: meedoen!


In 2015 is de stichting gestart met het project Huwelijksdwang onder Turkse LHBT'ers. In mei 2016 is dit project afgerond met de publicatie van het boekje "Huwelijksdwang onder Turkse LHBT'ers. Een dubbele nachtmerrie". Onder het kopje Nieuws is meer te lezen over dit project.

 

Uit het project "Ik ben Turks en ik ben lesbisch" dat stichting Katilim in 2014 heeft uitgevoerd, kwam ondermeer een publicatie en een lesplan voort. Die laatste is onder voorbeelden te downloaden. Het boekje kunt u hier downloaden.

 

Via onze twitteraccount @Katilim_NL kunt u volgen wat de stichting zoal doet.

Orgy